Гутлын тавиур

Үүдний хэсэгт олон гутал хөглөрөлдөөд байдгийг ийм аргаар шийдэж болох юм байна. Сангийн хоолойг ашиглаад гутлын тавиур хийж болох нь.

Зураг #1
Зураг #2
Зураг #3
Зураг #4
Зураг #5
Зураг #6