Түлхүүрийн оосор

Түлхүүрийн оосор шүрээр хийх  заавар. Хүн сэтгэж л байвал юмханаар юм хийнэ шүү.

Зураг #1
Зураг #2
Зураг #3
Зураг #4
Зураг #5
Зураг #6